Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2019

esperance
8356 ebf9 390
Reposted frompiehus piehus viamajenki majenki

December 09 2019

esperance
1781 a47f 390
Reposted fromsoftboi softboi viadontforgot dontforgot
esperance
7166 38f6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadecoorkowa decoorkowa
esperance
2737 c111 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadecoorkowa decoorkowa

November 30 2019

esperance
1594 29bc 390
Reposted fromlaters laters viadecoorkowa decoorkowa
esperance
0546 9d3f 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadecoorkowa decoorkowa
esperance
9634 2a3a 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams vianezavisan nezavisan
esperance
esperance

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaalexandrious alexandrious
esperance
5246 323d 390
Reposted fromkarahippie karahippie
esperance
6360 6c26 390
Reposted fromkarahippie karahippie

November 25 2019

esperance
esperance
2742 b5ca 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
esperance
esperance
7785 699b 390
Reposted fromteijakool teijakool viabadblood badblood
esperance
ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
Reposted fromMoonTide MoonTide viabadblood badblood
esperance
Już się nie obwiniaj. Postępowałaś wtedy tak, jak potrafiłaś. 
— "Emocjonalni"
Reposted fromlovvie lovvie viabadblood badblood
esperance
6270 29e6 390
Reposted fromFienrira Fienrira viabadblood badblood
esperance
Przez pół nocy wpatrywałem się w sufit i zastanawiałem się, czy zdołam przejść resztę życia, nie całując Twoich ust.
— Gail McHugh
esperance
5953 43a2 390
Reposted fromseaweed seaweed viamadamemonroe madamemonroe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl