Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2019

esperance
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viaalexandrious alexandrious
esperance
Kocham Cię jeszcze. Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa Tetmajer

October 08 2019

esperance
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawakemeupx wakemeupx

October 07 2019

esperance
2337 7d8b 390
Reposted fromte-quiero te-quiero viamadamemonroe madamemonroe
esperance
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viafuckofcourse fuckofcourse
esperance
2305 ded2 390
Reposted fromkarahippie karahippie
esperance
esperance
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić
— W. Chmielarz
esperance
Jesteś najbardziej niezapomnianym momentem mojego życia.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie

October 03 2019

esperance
Live as if you were living a second time, and as though you had acted wrongly the first time.
— Viktor Frankl
Reposted frominto-black into-black viadygoty dygoty

October 02 2019

esperance
8297 9bf3 390
Reposted fromnyaako nyaako viawakemeupx wakemeupx
esperance
0767 1045 390
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viawakemeupx wakemeupx
esperance
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viatulipanowa tulipanowa

September 29 2019

esperance
2265 8835 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamikmikmik mikmikmik

September 26 2019

esperance
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć. – Sławomir Mrożek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajoannem joannem

September 23 2019

esperance
5237 452c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viajoannem joannem

September 22 2019

esperance
0108 5fa9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadygoty dygoty

September 20 2019

esperance
Reposted fromFlau Flau viaweruskowa weruskowa
esperance
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaweruskowa weruskowa
esperance
2537 1a2a 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl