Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

esperance

March 05 2017

4655 3606 390

orangiah:

i’m really bad at talking about things but i have not been doing so great lately

Reposted fromtwice twice viamadamemonroe madamemonroe
0049 c372 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viablacktreacle blacktreacle

February 28 2017

esperance
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromflorentyna florentyna viaadurowe adurowe

February 19 2017

esperance
Make it happen. Shock everyone.
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viaczoo czoo
esperance
Reposted fromnosmile nosmile viadontforgot dontforgot
esperance
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viawonderwall wonderwall

February 17 2017

esperance
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
esperance
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viablacktreacle blacktreacle

February 16 2017

esperance

"Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę."

— Jerzy Stelmach
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viavoid37 void37
esperance
6957 b67b 390
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viavoid37 void37
esperance
3280 838a 390
Reposted fromveridiana veridiana viacarameltea carameltea
esperance
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk - O lęku

February 15 2017

esperance
9356 adac 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
esperance
esperance
esperance
6029 d878 390
Reposted fromwhatyouneed whatyouneed
esperance
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
esperance
6175 1bec 390
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaohwowlovely ohwowlovely
esperance
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl